Nicotinamide (≥99.5%, HPLC, Sigma Aldrich)

  • Code: 72340
  • Cas 98-92-0
  • Molecular Weight C6H6N2O= 122.12
  • Tên khác: Niacinamide, Nicotinic acid amide, Pyridine-3-carboxylic acid amide, Vitamin B3, Vitamin PP
  • Nguồn tổng hợp
  • assay  ≥99.5% (HPLC)
  • Dạng bột hoặc tinh thể
  • Hãng Sigma Aldrich
Contact Me on Zalo