Trung Quốc ghi nhận mức chênh lệch nhiệt độ kỷ lục 90,3℃ giữa các vùng

Ở Trung Quốc, trong khi vùng Tân Cương ở phía Tây Bắc ghi nhận nền [...]