“Ai dẫn đầu về AI sẽ thống trị thế giới” – Tổng thống Putin vừa tung chiến lược mới với 36,3 tỷ Ruble

Tổng thống Nga Putin cho rằng, thị trường cho các sản phẩm liên quan đến [...]