Houthi tuyên bố tàu thuyền phải xin cấp phép khi qua lãnh hải Yemen

Một nhân vật cấp cao của Houthi tuyên bố rằng tàu thuyền đi vào vùng [...]