Khi chưa có máy bay và vệ tinh, người xưa đã làm cách nào để vẽ được bản đồ?

Các nhà địa lý cổ đại đã lập bản đồ các thành phố đến bản [...]