Người Hồi giáo khắp thế giới biểu tình phản đối chiến sự Gaza

Các cuộc biểu tình của người Hồi giáo phản đối Israel phong tỏa, không kích [...]