Khối tài sản 40,9 tỷ đô la của Hòa Thân chưa là gì, vị phú hào này giàu gấp đôi đại tham quan nhà Thanh

Nhiều người cảm thấy bất ngờ khi biết rằng khối tài sản khổng lồ của [...]