Cơ hội vàng cho giới trẻ với ngành công nghiệp có thể giúp Việt Nam tạo đột phá

Ngành công nghiệp có giá trị hàng trăm tỷ USD này Việt Nam có đủ [...]