Những ngày cuối cùng của lính Ukraine ở Avdiivka và “con đường tử thần”

Trước sức tấn công dồn dập từ nhiều hướng của quân Nga, lính Ukraine buộc [...]