Nghỉ việc rút BHXH một lần, nhiều công nhân tiếc công việc mức lương trên 10 triệu đồng/tháng

Vì nhiều lý do, công nhân chọn rút BHXH một lần khi đã đóng được [...]