Tỉnh phía Nam sắp có sân bay được Tập đoàn Thái Lan “ngỏ ý” muốn nghiên cứu đầu tư khu công nghiệp đô thị 1.200ha

Tập đoàn WHA Thái Lan mong muốn được nghiên cứu, đầu tư Khu công nghiệp [...]