Vùng đất ngay cạnh Hà Nội sẽ thành trung tâm công nghiệp cơ khí ô tô hiện đại hàng đầu Việt Nam

Tương lai, đây sẽ là trung tâm hàng đầu đất nước về công nghiệp cơ [...]