Em gái ông Thaksin được xóa tội

Hôm nay (4/3), Tòa án tối cao Thái Lan xóa tội thiếu trách nhiệm cho [...]