“Ngày hội sống xanh cùng Gen G” nhìn lại hành trình lan tỏa lối sống bền vững trong giới trẻ

Ngày 24/2 vừa qua, Panasonic đã tổ chức "Ngày hội sống xanh cùng Gen G" [...]