BUỒNG THAO TÁC VÔ TRÙNG STERILIZE BOX MODEL U-DX

 – Phụ kiện gồm: 1 đôi găng tay, 1 bộ thiết bị lưu thông khí, 2 tắc kê nạp khí, 1 đèn diệt khuẩn (10W) / 1 đèn huỳnh quang (10W), 2 ổ cắm bên trong