Đĩa nuôi cấy tế bào 96 giếng (đĩa + nắp, Biologix)

Code: 07-6096
96 giếng
Bao gồm đĩa và nắp
Thùng có 50 cái
Non-pyrogenic, non-cytotoxic
Tiệt trùng
Hãng Biologix Europe GmbH