Dung Môi 1, 4 BUTANEDIOL (BDO)

  • CAS No: 110-63-4
  • Công thức phân tử: HO(CH2)4OH
  • Tên hóa học: 1,4 – butanediol
  • Thuộc nhóm: Glycol