MÁY KHUẤY ĐŨA VÀ MÁY ĐỒNG HÓA KỸ THUẬT SỐ

 – Duy trì ổn định tốc độ khuấy ngay khi có sự thay đổi về độ nhớt