MÁY LY TÂM HIỂN THỊ SỐ MODEL DSC-302SD ĐA DẠNG ROTOR 

 – Bộ hẹn giờ chính xác, thời gian 0 đến 30 phút với bước nhảy 1 giây