MÁY PHÂN TÍCH HÓA BÁN TỰ ĐỘNG STAT FAX 4500

 – Độ ổn định: Độ trôi không quá 0.005A trong vòng 8 giờ.