Máy Realtime PCR Mygo Mini

  • Model: Mygo mini ( 16 giếng)
  • Hãng IT-IS Lifescience (UK)
  • Kích thước: 12 x 16cm
  • Trọng lượng: 1,8kg
  • Độ ồn: không gây tiếng ồn do không sử dụng quạt
  • Nguồn điện yêu cầu: 100 – 240V AC (+10%) / 50 – 60Hz (+%)
  • Công suất: 90W
  • Số vị trí phản ứng tối đa: 16
  • Loại ống PCR sử dụng: 0,1/ 0,2 ml