NỒI HẤP TIỆT TRÙNG MODEL KTR-3065A DUNG TÍCH 50 LÍT ALP NHẬT BẢN

 – Hẹn giờ sẽ bắt đầu tính khi áp suất/nhiệt độ cài đặt đạt được