Nồi Hấp Tiệt Trùng Tự Động 81L (SJ-FW80, Shinjineng)

Nồi Hấp Tiệt Trùng Tự Động 81L (SJ-FW80, Shinjineng)