Tuýp ly tâm 1.5ml (Eppendorf 1.5ml, Biologix)

  • Mã code: 80-1500
  • Quy cách: 500 cái/ hộp
  • Chất liệu: nhựa PE
  • Dung tích: 1.5ml
  • Có thể ly tâm ở: -20oC – 121oC
  • Có nắp bằng
  • Hãng BIologix