Cần huy động 628.000 tỷ để phát triển, 1 tỉnh biên giới quyết tâm trở thành nơi đáng đến, đáng sống

Tỉnh này nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có 3 cửa khẩu [...]