Một doanh nghiệp Nhà nước vừa công bố kỷ lục chưa từng có, thu về gần 25 tỷ mỗi ngày

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024, doanh nghiệp này đạt kỷ lục về doanh [...]