Nhận 14,5 triệu USD chỉ 2 ngày trước khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt: DN kín tiếng đã bán gì cho bà Lan?

Trong ngày 23-25/10/2022, sau khi được cơ quan điều tra mời làm việc, ông Việt [...]