7 vạn binh Nga vây pháo đài, ông Putin tuyên bố không dừng bắn: Kiev lĩnh đòn chí mạng giữa lúc rút quân khẩn

Quân đội Ukraine vừa chính thức tuyên bố rút khỏi khu vực chiến lược do [...]