Lính Nga săn lùng xe tăng Abrams Mỹ ở Ukraine để nhận tiền thưởng

Nhiều lính Nga vui mừng khi nhận được tiền thưởng vì đã tiêu diệt được [...]