Ấn Độ lắp pin Mặt Trời áp mái cho 10 triệu gia đình

Chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt kế hoạch lắp đặt các tấm pin Mặt [...]