Ông Rishi Sunak thừa nhận thất bại, Anh có thủ tướng mới

Thủ tướng đương nhiệm Rishi Sunak đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử [...]