Trật tự đa phương ‘đổ vỡ’ khắp nơi, BRICS thu hút Malaysia và Thái Lan: ASEAN sẽ ra sao?

Một số người lo ngại việc gia nhập BRICS do Trung Quốc và Nga dẫn [...]