Ông Donald Trump tuyên bố giành chiến thắng lớn

Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ nỗ lực của các nhà hoạt động [...]