Trung Quốc có động thái bất thường: Đề xuất hỗ trợ an ninh cho 1 nước NATO

Đề xuất hỗ trợ an ninh mà Reuters cho là "động thái bất thường" được [...]