Báo Ấn Độ: Việt Nam vươn lên vị trí xuất khẩu smartphone lớn thứ 2 thế giới

Việt Nam đã thu hút nhiều doanh nghiệp muốn đa dạng đầu tư ngoài thị [...]