Lương tổng giám đốc cao hơn chủ tịch doanh nghiệp gần 50 lần

Nhiều tổng giám đốc các doanh nghiệp địa ốc, xây dựng như Coteccons, Phát Đạt, [...]