Chiến đấu cơ Mỹ và Philippines tuần tra chung ở Biển Đông

Quân đội Mỹ và Philippines điều chiến đấu cơ tham gia diễn tập tuần tra [...]