NATO lo ngại Pháp rút

NATO ngày càng lo sợ về việc Pháp rút lui khỏi khối khi đảng National [...]