Bị yêu cầu ngừng mô hình chia nhỏ bất động sản để bán, công ty chứng khoán nói gì?

Mô hình bất động sản chia nhỏ thành các cổ phần đầu tư với số [...]