Bình Nhưỡng nằm gọn trong tầm ngắm của vệ tinh quân sự Hàn Quốc: Văn phòng của ông Kim Jong Un bị lộ?

Hình ảnh được vệ tinh quân sự Hàn Quốc gửi về mặt đất được đánh [...]