Nga thu giữ nhiều chiến lợi phẩm, phát hiện thi thể binh sĩ NATO ở Avdiivka

Ông Igor Kimakovsky, cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân tự xưng [...]