Bitcoin vượt 64.000 USD, áp sát đỉnh lịch sử

Mức cao kỷ lục của Bitcoin hiện là 68.999,99 USD, được thiết lập vào tháng [...]