Sau vụ lộ băng ghi âm, Bộ Quốc phòng Đức tiếp tục bị chỉ trích vì đặt mật khẩu 1234

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius gọi vụ rò rỉ là "một cuộc chiến [...]