Đề xuất mỗi cá nhân chỉ được bán, cho thuê tối đa 5 căn nhà trong một năm

Đề xuất này đang được Bộ Xây dựng nêu trong dự thảo Nghị định quy [...]