‘Pin máu’ lần đầu tiên được công bố trên thế giới

Các nhà khoa học tại Đại học Cordoba ở Tây Ban Nha đã phát triển [...]