Đích tử thứ 2 của Chu Nguyên Chương đã làm gì khiến bản thân bị đầu độc, ‘chết cũng không hết tội’?

Là đích tử thứ hai của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, được ban cho [...]