Tổng tư lệnh quân đội Ukraine không hài lòng với cấp dưới, ra quyết định thay đổi nhân sự

Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine - Oleksandr Syrskyi tuyên bố thay [...]