Vì sao gọi là chỉ vàng?

Trong ngành kim hoàn ở Việt Nam, vàng được tính theo đơn vị chỉ chứ [...]