Vì sao các ngoại trưởng Trung Quốc luôn đến châu Phi đầu tiên vào năm mới?

Hơn 3 thập kỷ qua, các ngoại trưởng Trung Quốc luôn chọn những quốc gia [...]