Ukraine đưa ra phản ứng đầu tiên về chuyến thăm Moskva của Thủ tướng Hungary

Bộ Ngoại giao Ukraine đã bình luận đầu tiên về chuyến thăm của Thủ tướng [...]